Όροι Χρήσης

 • Home
 • Όροι Χρήσης
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

1.         ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 • Η εταιρεία I.G. PERFECT ECLASS LIMITED (στο εξής η «εταιρεία») προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση υπηρεσιών τεχνολογικών ψηφιακών λύσεων όπως επίσης και υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της, PerfecteClass Μέσω της ιστοσελίδας www.perfecteclass.com.cy, η εταιρεία μας δεσμεύεται να παρέχει όσο το δυνατό πιο ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σε σχέση με την πλατφόρμα Perfect eClass, και σε σχέση με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας σχετικά με τη Perfect eClass, όπως επίσης και ενημερωμένες πληροφορίες σε σχέση με τις υπηρεσίες τεχνολογικών ψηφιακών λύσεων τις οποίες παρέχουμε.
 • Η εταιρεία I.G. PERFECT ECLASS LIMITED είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στη Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής ΗΕ 408713. Το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας βρίσκεται στη Γωνία Οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ιδαλίου, Κατάστημα 7, 8820 Πόλη Χρυσοχούς, Πάφος, Κύπρος. Ο αριθμός εγγραφής Φ.Π.Α. της εταιρείας είναι 10408713Μ.
 • Η ιστοσελίδα perfecteclass.com.cy δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο σας. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων η οποία υιοθετείται από την εταιρεία μας, βρίσκονται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.perfecteclass.com.cy.
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με εμάς για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να το κάνετε στα πιο κάτω στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας:

Διεύθυνση:

Γωνία Οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ιδαλίου Κατάστημα 7

8820 Πόλη Χρυσοσχούς, Πάφος,Κύπρος

Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή: +357 26020823

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@perfecteclass.com.cy

2.         ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 • Τα στοιχεία τα οποία παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα perfecteclass.com.cy έχουν ετοιμαστεί από την εταιρεία για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Η διαβίβαση υλικού και πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν αποσκοπούν στη δημιουργία, και η παραλαβή τους δεν αποτελεί σύσταση οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης σχέσης.
 • Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα, θα πρέπει να σημειώσετε ότι η ασφάλεια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι αβέβαιη. Με την αποστολή ευαίσθητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν είναι κρυπτογραφημένα, αποδέχεστε τους κινδύνους μιας τέτοιας επισφάλειας μέσω του διαδικτύου.

3.         ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 • Μέσω της ιστοσελίδας perfecteclass.com.cy, η εταιρεία μας δεσμεύεται να παρέχει πλήρως ενημερωμένα στοιχεία και πληροφορίες, σε σχέση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική, όπως επίσης και σε σχέση με οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών μας σχετικά με το Perfect eClass.
 • Ωστόσο, η τιμολογιακή πολιτική η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας και οποιοιδήποτε άλλοι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις, δυνατό να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο, μεμονωμένα ή συνολικά, κατά την απόλυτη κρίση της εταιρείας, και ως εκ τούτου η τιμολογιακή πολιτική όπως και οποιοιδήποτε άλλοι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας Perfect eClass και σχετικά με τις παρεχόμενες τεχνολογικές ψηφιακές λύσεις, που είναι αναρτημένοι στην παρούσα ιστοσελίδα perfecteclass.com.cy είναι ενδεικτικά και για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο και δεν δεσμεύουν την εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες προτρέπονται να αναζητούν να λάβουν από την εταιρεία πλήρη τιμολογιακή πολιτική και τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι θα ισχύουν σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Perfect eClass ή/και για οποιεσδήποτε από τις παρεχόμενες τεχνολογικές ψηφιακές λύσεις.
 • Περαιτέρω, σε σχέση με την τιμολογιακή μας πολιτική όσον αφορά την εκπαιδευτική πλατφόρμα Perfect eClass, θα ισχύουν οι πιο κάτω όροι και προϋποθέσεις:

(α) Εάν για οποιοδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να τερματίσει το ετήσιο συμβόλαιο πριν τη λήξη του και δεν έχει προπληρωθεί το σύνολο του αντίστοιχου πακέτου, η περίοδος χρήσης των υπηρεσιών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Perfect eClass, θα κοστολογηθεί στη βάση της μηνιαίας χρέωσης, που αντιστοιχεί στο πακέτο που έχει αρχικά επιλεγεί, η οποία ισχύει σε περίπτωση μη ετήσιας δέσμευσης. Εάν οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να τερματίσει ετήσια συνδρομή η οποία έχει προπληρωθεί, θα κοστολογηθεί με την αντίστοιχη μηνιαία τιμή (η οποία ισχύει σε περίπτωση μη ετήσιας δέσμευσης), και η οποιαδήποτε διαφορά θα επιστραφεί.

(β) Για την αλλαγή οποιουδήποτε πακέτου θα πρέπει ο χρήστης να επικοινωνεί με την εταιρεία γραπτώς, στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που αναφέρονται πιο πάνω, μέχρι και 10 ημέρες πριν τη λήξη της συνδρομής του μήνα. Η ενεργοποίηση του νέου πακέτου θα ολοκληρώνεται μετά την πληρωμή του αντίστοιχου πακέτου.

(γ) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης, ο οποίος έχει συμβληθεί με την εταιρεία με ετήσια δέσμευση (είτε με προπληρωμή είτε με πληρωμή μηνιαίων δόσεων), χρειαστεί περισσότερα ή λιγότερα άτομα για κάποιον μήνα, θα ισχύει για τον μήνα αυτό, η αντίστοιχη μηνιαία χρέωση η οποία ισχύει σε περίπτωση ετήσιας δέσμευσης η οποία πληρώνεται με μηνιαίες δόσεις και η οποιαδήποτε διαφορά η οποία πιθανό να προκύψει θα χρεώνεται επιπρόσθετα. Σε περίπτωση μείωσης των ατόμων, οποιοδήποτε πιστωτικό υπόλοιπο δεν θα επιστρέφεται από την εταιρεία, αλλά θα δίδεται παράταση της συνδρομής.

(δ) Από τη στιγμή αποστολής από την εταιρεία εντολής πληρωμής σε σχέση με την καταβολή στην εταιρεία οποιασδήποτε συνδρομής, θα ισχύει προθεσμία 5 ημερών για την εξόφληση του, ειδάλλως θα διακόπτεται η οποιαδήποτε ενεργή συνδρομή και παράλληλα η οποιαδήποτε υπάρχουσα συμβατική δέσμευση θα τερματίζεται αυτόματα.

(ε) Σε περίπτωση είτε λήξης είτε διακοπής της συνδρομής από εμάς ή τερματισμού των υπηρεσιών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Perfect eClass από τον πελάτη, για οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε δεδομένα ή στοιχεία, προσωπικά ή μη, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στον λογαριασμό του χρήστη/ιδιοκτήτη, καθώς και ο ίδιος ο λογαριασμός του όπως και οποιοιδήποτε σχετιζόμενοι με αυτόν λογαριασμοί χρηστών (καθηγητές και μαθητές), θα διαγράφονται καθ’ ολοκληρία από το σύστημα της πλατφόρμας μετά την παρέλευση 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης ή διακοπής ή τερματισμού (ανάλογα με την περίπτωση) της υπηρεσίας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Perfect eClass.

(στ) Για τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, θα παρέχεται εγγύηση 30 ημερών με την πλήρη επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν για το επιλεχθέν συνδρομητικό πακέτο, για οποιαδήποτε θέματα προκύψουν αναφορικά με τη λειτουργικότητα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Perfect eClass, τα οποία ωστόσο δεν θα πρέπει να οφείλονται στη σύνδεση διαδικτύου του χρήστη ή στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη ή στο πρόγραμμα περιήγησης το οποίο χρησιμοποιεί ο χρήστης. Η εγγύηση των 30 ημερών θα αρχίζει κατά την πρώτη ημέρα της συνδρομής ενός χρήστη και θα είναι συνεχής μέχρι τη λήξη της. Σε περίπτωση διακοπής ή/και τερματισμού οποιασδήποτε συνδρομής για οποιοδήποτε λόγο, η παρούσα εγγύηση θα τερματίζεται αυτόματα, χωρίς τη δυνατότητα συνέχισης ή/και ανανέωσης της σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να επαναρχίσει τη συνδρομή για οποιοδήποτε λόγο. Η παρούσα εγγύηση δύναται να ενεργοποιηθεί μία φορά από κάθε χρήστη.

(ζ) Οποιεσδήποτε τιμές αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας δεν συμπεριλαμβάνουν το νόμιμο ΦΠΑ που εκάστοτε ισχύει.

3.4 Αναφορικά με τις τεχνολογικές ψηφιακές λύσεις οι οποίες παρέχονται από την εταιρεία μας και οι οποίες παρουσιάζονται μέσω της ιστοσελίδας μας www.perfecteclass.com.cy, όπως για παράδειγμα, υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδων και διαδικτυακού καταστήματος (e-shop), υπηρεσίες κατασκευής κινητών εφαρμογών (mobile applications), υπηρεσίες ψηφιακής αναβάθμισης επιχειρήσεων και ψηφιακής προώθησης επιχειρήσεων (digital marketing), υπηρεσίες διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) ιστοσελίδας και κινητών εφαρμογών (mobile applications), η τιμολογιακή πολιτική όπως και οποιοιδήποτε άλλοι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις, θα γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους αφού εκδηλώσουν προς την εταιρεία αντίστοιχο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες αυτές μέσω συμπλήρωσης ηλεκτρονικής φόρμας μέσω της ιστοσελίδας μας. Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος με τον ενδεδειγμένο τρόπο, θα επικοινωνήσει μαζί σας ειδικός σύμβουλος της εταιρείας μας για να συζητήσει μαζί σας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τους ψηφιακούς σας στόχους. Αφού κατανοήσουμε πλήρως τις ανάγκες σας, θα σας παρέχουμε την οικονομική μας προσφορά και θα γνωστοποιήσουμε σε εσάς τους ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις.

4.         ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ PERFECT ECLASS

 

 • Η εταιρεία μας σας παρέχει τη δυνατότητα να δοκιμάσετε δωρεάν την εκπαιδευτική πλατφόρμα Perfect eClass για 10 ημέρες, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά, την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα perfecteclass.com.cy.

 • Η δωρεάν δοκιμή παρέχεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μία φορά μόνο.
 • Κατά τη διάρκεια χρήσης της δωρεάν δοκιμής της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Perfect eClass, θα παρέχονται στους χρήστες οι πιο κάτω δυνατότητες:

(α)     Να επιλέξουν όσους online ταυτόχρονους χρήστες είναι απαραίτητο για να δοκιμάσουν την εκπαιδευτική πλατφόρμα.

(β)     Να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία της ασύγχρονης & σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

(γ)     Να βάλουν το δικό τους λογότυπο & και το δικό τους url.

(δ)     Να πραγματοποιήσουν online μάθημα (πχ. με τους συναδέλφους τους) για να δουν τη δυναμική της πλατφόρμας.

(ε)     Να έρθουν σε επαφή με τον εκπαιδευτή της εταιρείας για να τους επιλύσει οποιαδήποτε εκπαιδευτική απορία καθώς και να τους κατευθύνει.

(στ) Να χρησιμοποιήσουν την τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για ότι πρόβλημα αντιμετωπίσουν ή έχουν κάποια ερώτηση ως προς τη χρήση της πλατφόρμας.

 • Μετά το πέρας των 10 ημερών δωρεάν δοκιμής, η παροχή της υπηρεσίας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Perfect eClass θα τερματίζεται, εκτός και αν ο χρήστης συνάψει σχετική συμφωνία με την εταιρεία για την αγορά των υπηρεσιών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Perfect eClass, με όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι θα συμφωνηθούν μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας. Σε περίπτωση μη σύναψης συμφωνίας μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμής της υπηρεσίας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Perfect eClass, οποιαδήποτε δεδομένα ή στοιχεία, προσωπικά ή μη, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στον λογαριασμό του χρήστη/ιδιοκτήτη καθώς και ο ίδιος ο λογαριασμός του όπως και οποιοιδήποτε σχετιζόμενοι με αυτόν λογαριασμοί χρηστών (καθηγητές και μαθητές), θα διαγράφονται καθ’ ολοκληρία από το σύστημα της πλατφόρμας, μετά την παρέλευση 10 ημερών από την ημερομηνία τερματισμού της υπηρεσίας της πλατφόρμας Perfect eClass μετά τη δωρεάν δοκιμή.

Εάν οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί να συνάψει συμφωνία μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμής, ωστόσο επιθυμεί να διατηρήσει τον λογαριασμό του και τα δεδομένα ή στοιχεία, προσωπικά ή μη, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στον λογαριασμό του, αυτό θα είναι εφικτό με την καταβολή του νενομισμένου τέλους που εκάστοτε θα επιβάλλεται από την εταιρεία μας. Εάν οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να συνάψει συμφωνία με την εταιρεία για την παροχή της υπηρεσίας Perfect eClass, μπορεί να επικοινωνεί με την εταιρεία, στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας ανωτέρω και που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα.

 • Διευκρινίζεται ότι, μετά την όποια δωρεάν δοκιμή, η παροχή των υπηρεσιών της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Perfect eClass, μπορεί να συνεχίσει μόνο αφού επιλεχθεί πακέτο, υπογραφεί και συναφθεί σύμβαση μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας για την παροχή των υπηρεσιών της Perfect eClass και πληρωθεί το αντίστοιχο τίμημα σε σχέση με την επιλεχθείσα υπηρεσία, αφού προηγηθεί σχετική μεταξύ μας επικοινωνία. Για να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμής, συνιστούμε στους χρήστες να επικοινωνούν έγκαιρα με εμάς, στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας, ούτως ώστε να διενεργούνται έγκαιρα οι απαραίτητες ενέργειες.
 • Η εταιρεία δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, σε περίπτωση που η παροχή της υπηρεσίας τερματιστεί, μετά τη λήξη της δωρεάν δοκιμής, λόγω παράλειψης και/ή αμέλειας και/ή απροθυμίας του χρήστη να συνάψει σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας Perfect eClass με την

εταιρεία ή λόγω παράλειψης και/ή αμέλειας και/ή άρνησης του χρήστη να καταβάλει έγκαιρα το συμφωνηθέν για την υπηρεσία τίμημα.

 • Νοείται ότι η δωρεάν δοκιμή θα ισχύει και για όσους χρήστες συνάπτουν σύμβαση παροχής της υπηρεσίας της Perfect eClass, χωρίς να αιτηθούν τη χρήση της δυνατότητας δωρεάν δοκιμής.

5.         ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

 • Η εταιρεία κατέχει και διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων, εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες και άλλη πνευματική ιδιοκτησία και δικαιώματα κυριότητας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας perfecteclass.com.cy και κάθε σχετικού εγγράφου το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.perfecteclass.com.cy.
 • Ο χρήστης της ιστοσελίδας perfecteclass.com.cy οφείλει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

6.         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (EMAIL)

 

Σε περίπτωση που καταχωρήσετε το email ή αριθμό τηλεφώνου σας σε κάποιο πεδίο της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένου του πεδίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος δωρεάν δοκιμής), αποδέχεστε ότι θα λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να λαμβάνετε προωθητικές ενημερώσεις για τις υπηρεσίες μας, τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε κάθε email μας θα έχετε την επιλογή “unsubscribe” εφόσον δεν επιθυμείτε περεταίρω να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς μας.

7.         ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

 

 • Επισημαίνουμε ότι ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αναρτήσεις, σχόλια και δημοσιεύσεις του στην ιστοσελίδα perfecteclass.com.cy, όπου παρέχεται η δυνατότητα αυτή.
 • Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα perfecteclass.com.cy, όπου παρέχεται η δυνατότητα αυτή, για τη δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου προσώπου, επιδεικνύει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 • Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής της ιστοσελίδας perfecteclass.com.cy, έχει το δικαίωμα διαγραφής περιεχομένου που αντιβαίνει στα παραπάνω και αποκλεισμό του χρήση από την ιστοσελίδα.

8.         Αποδοχή Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας, η οποία είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα, καθώς επίσης και με τους παρόντες Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.

9.         ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα όπως οποιαδήποτε στιγμή τροποποιεί του παρόντες Όρους Χρήσης και σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα.

Τελευταία ενημέρωση Όρων Χρήσης: 01.09.2021