Πολιτική Απορρήτου

 • Home
 • Πολιτική Απορρήτου
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ I.G. PERFECT ECLASS LIMITED

 

Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγγράφου;

 

Η εταιρεία μας δεσμεύεται στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»)και του Νόμου περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών του 2018 (Νόμος 125(I)/2018).

 

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας περιγράφει τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών κατά τη διάρκεια χρήσης και κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο www.perfecteclass.com.cy, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας οποιωνδήποτε πληροφοριών που δυνατό να παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας www.perfecteclass.com.cy, π.χ. για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ή για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για δωρεάν δοκιμή των υπηρεσιών μας.

 

Η εταιρεία μας είναι «υπεύθυνος επεξεργασίας». Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για να αποφασίζουμε για τον τρόπο διατήρησης και χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Είμαστε υπόχρεοι βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, να σας παρέχουμε τις πληροφορίες οι οποίες περιέχονται σε αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας.

 

Αυτή η δήλωση εφαρμόζεται σε κάθε χρήστη της ιστοσελίδας μας, όπως και κάθε χρήστη ο οποίος παρέχει προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας. Η δήλωση αυτή δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης. Μπορούμε να τροποποιήσουμε, ενημερώσουμε ή/και αντικαταστήσουμε αυτή τη δήλωση ανά πάσα στιγμή.

 

Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτή τη δήλωση μαζί με οποιαδήποτε άλλη δήλωση προστασίας δεδομένων που ενδέχεται να παρέχουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες για εσάς, ούτως ώστε να γνωρίζετε πως και γιατί χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

 

Αρχές προστασίας δεδομένων

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να συμμορφώνεται με τις αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τις οποίες θέτει ο ΓΚΠΔ. Αυτές οι αρχές ορίζουν ότι οι προσωπικές πληροφορίες οι οποίες διατηρούμε για εσάς πρέπει να:

 

 1. Να υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, με διαφανή τρόπο.
 2. Να συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς τους οποίους έχουμε διευκρινίσει σε εσάς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία με οποιοδήποτε τρόπο που δεν συμβαδίζει με τους σκοπούς αυτούς.
 3. Είναι σχετικές με τους σκοπούς που σας έχουμε ενημερώσει και να είναι περιορισμένες μόνο με τους σκοπούς αυτούς.
 4. Είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες.
 5. Να διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για τους σκοπούς που σας έχουμε πληροφορήσει.
 6. Να διατηρούνται ασφαλείς.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων και Εμπιστευτικότητας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας με τους ακόλουθους τρόπους:

 

–    Διεύθυνση:

Γωνία Οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ιδαλίου Κατάστημα 7

8820 Πόλη Χρυσοσχούς Πάφος

Κύπρος

 

 • Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή: +357 26020823

 

 

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και γιατί τις συλλέγουμε.

 

Ο ιστότοπος www.perfecteclass.com.cy συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

 

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics («GA») για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε τη διαδρομή τους μέσα στον ιστότοπο.

 

Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας αναγνώριση, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι εκτελών την επεξεργασία.

 

Η GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς προγραμματιστών της Google. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js του GA.

 

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει το GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

 

Το ιστολόγιο μας

 

Αν επιλέξετε να προσθέσετε ένα σχόλιο σε οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις που δημοσιεύσαμε στο ιστολόγιό μας, το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγετε με το σχόλιό σας θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων αυτού του ιστότοπου μαζί με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και την ώρα και την ημερομηνία που υποβάλατε το σχόλιο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για να σας αναγνωρίσουν ως συνεισφέροντες στην ενότητα σχολίων της αντίστοιχης ανάρτησης ιστολογίου και δεν μεταβιβάζονται σε οποιοδήποτε από τους εκτελώντες την επεξεργασία που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω. Μόνο το όνομά σας θα εμφανιστεί στον ιστότοπο που βλέπει το κοινό.

 

Το σχόλιό σας και τα συσχετισμένα προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν σε αυτόν τον ιστότοπο, μέχρι 1.) να καταργήσετε το σχόλιο ή 2.) να αφαιρέσουμε εμείς την ανάρτηση ιστολογίου. Αν θέλετε να διαγραφούν το σχόλιο και τα συσχετισμένα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας, στα πιο πάνω στοιχεία επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία σχολιάσατε.

 

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να αποκτήσετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν δημοσιεύσετε ένα σχόλιο στο ιστολόγιό μας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να αποφύγετε την εισαγωγή προσωπικών στοιχείων στο πεδίο σχολίων που δημοσιεύετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

 

Ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα «Επικοινωνία» ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού

 

ταχυδρομείου σαν αυτόν info@perfecteclass.com.cy, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή/και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιοδήποτε εκτελώντα την επεξεργασία. Αντίθετα, τα δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μας σταλούν μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS (μερικές φορές γνωστό ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας κρυπτογραφία SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

 

Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (Newsletter)

 

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) της εταιρείας μας, μέσω του οποίου θα ενημερώνεστε για διάφορα θέματα σε σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρείας μας και άλλα. Πριν την εγγραφή σας ωστόσο στο ενημερωτικό μας δελτίο θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ηλεκτρονική φόρμα στην οποία θα εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να παρέχεται την συναίνεση σας για επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τον σκοπό τον οποίο έχουν δοθεί. Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να μην λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@perfecteclass.com.cy για να μας ενημερώσετε για την επιθυμία σας αυτή.

 

Δωρεάν Δοκιμή και Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες

 

Εάν επιλέξετε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δωρεάν δοκιμή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Perfect eClass ή για εκδήλωση ενδιαφέροντος των υπηρεσιών τεχνολογικών ψηφιακών λύσεων που παρέχουμε, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.perfecteclass.com.cy, το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγετε στη φόρμα αυτή θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων αυτού του ιστότοπου μαζί με τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και την ώρα και την ημερομηνία που υποβάλατε τα στοιχεία.

 

Νομική βάση του ΓΚΠΔ για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

 

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις νομικές βάσεις του ΓΚΠΔ που παρατίθενται παρακάτω. Συνήθως, θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 1. Όπου λαμβάνουμε μέτρα κατ’ αίτηση σας πριν από τη σύναψη σύμβασης μεταξύ μας και όπου πρέπει να εκτελέσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας.
 2. Όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση.

 

 1. Όπου είναι απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντα μας (ή τα συμφέροντα τρίτου) και τα συμφέροντά σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
 2. Όταν μας ζητήσατε ρητά να κάνουμε κάτι ή να έχετε δώσει τη σαφή συγκατάθεσή σας σε εμάς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. απάντηση σε μια ερώτηση που μπορεί να μας έχετε υποβάλει ή να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ή να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για δωρεάν δοκιμή των υπηρεσιών μας).

 

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες είναι πιθανό να είναι σπάνιες:

 

 1. Όπου είναι απαραίτητο να προστατεύσετε τα ζωτικά συμφέροντα σας ή άλλου προσώπου.
 2. Όταν απαιτείται για το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

 

Ειδικοί σκοποί στους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Οι περιστάσεις στις οποίες μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα απαριθμούνται πιο κάτω. Ο κατάλογος που ακολουθεί υποδεικνύει τις περιστάσεις που δυνατό να περιλαμβάνουν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, και αναφέρει επίσης τη νομική βάση στον ΓΚΠΔ σύμφωνα με την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (η νομική βάση υποδεικνύεται με τον αριθμό δίπλα από κάθε περίσταση και ο αριθμός αντιστοιχεί σε μία από τις νομικές βάσεις ΓΚΠΔ πιο πάνω), ανάλογα με την περίσταση.

 

 • Καθορισμός ή συμφωνία μαζί σας (ή εταιρεία σχετιζόμενη με εσάς) για τους όρους επί των οποίων συνεργαζόμαστε. [1]
 • Παροχή συμβατικών ωφελημάτων σε σας. [1]
 • Διαχείριση της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας. [1]
 • Διαχείριση και προγραμματισμός της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης λογιστικών βιβλίων και του ελέγχου αυτών. [1], [2], [3]
 • Διεξαγωγή ελέγχων    επίδοσης,    διαχείριση    επιδόσεων    και    καθορισμός απαιτήσεων επίδοσης. [1], [3]
 • Απαιτήσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης. [1], [2]
 • Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υγείας και ασφάλειας. [1], [2]
 • Πρόληψη απάτης. [1], [2], [3]
 • Παρακολούθηση ίσων ευκαιριών. [1], [2], [3]
 • Αποστολή σε εσάς ενημερωτικού υλικού σε σχέση με τις υπηρεσίες μας. [4]
 • Υποβολή σε εμάς ερωτήματος ή οποιουδήποτε άλλου αιτήματος (π.χ. για δωρεάν δοκιμή) μέσω της ιστοσελίδας. [4]

 

 • Παρακολούθηση της χρήσης των συστημάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας σας για διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές μας σχετικά με την τεχνολογία της πληροφορίας (ΙΤ). [1], [2], [3]

 

Κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις επικαλύπτονται μεταξύ τους και πιθανό να υπάρχουν διάφορες βάσεις που δικαιολογούν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Μη παροχή προσωπικών δεδομένων

 

Σε περίπτωση που δεν παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες όταν αυτό σας ζητείται, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τη σύμβαση που έχουμε συνάψει μαζί σας (όπως το να σας παρέχουμε κάποιο ωφέλημα), ή ενδέχεται να μας αποτραπεί να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες μας υποχρεώσεις.

 

Αλλαγή σκοπού

 

Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός αν εύλογα θεωρούμε ότι χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και ότι ο λόγος αυτός είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σκοπό που δεν σχετίζεται με τον αρχικό σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα επεξηγήσουμε τη νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη γνώση ή συγκατάθεσή σας, όταν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο.

 

Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης

 

Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου ενδεχομένως να έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για τη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Για να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας, παρακαλούμε όπως στείλετε γραπτώς σε εμάς στο info@perfecteclass.com.cy. Αφού λάβουμε ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεση σας, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά συμφωνήσατε, εκτός εάν έχουμε άλλη νόμιμη βάση για κάτι τέτοιο.

 

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

 

Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων λαμβάνει χώρα όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για να λάβει μια απόφαση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 1. Όταν είναι απαραίτητο να συνάψετε ή να εκπληρώσετε τη σύμβαση σας μαζί σας.
 2. Όταν επιτρέπεται από νόμο ο οποίος προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας, των ελευθεριών και των νόμιμων σας συμφερόντων.
 3. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, με τη ρητή γραπτή συγκατάθεση σας και όπου υπάρχουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων σας.

 

Εάν προβούμε σε αυτοματοποιημένη απόφαση στη βάση οποιωνδήποτε δεδομένων ειδικής κατηγορίας, πρέπει να έχουμε είτε τη ρητή γραπτή συγκατάθεση σας, είτε πρέπει να είναι δικαιολογημένη για το δημόσιο συμφέρον, και πρέπει επίσης να θεσπίσουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα σας.

 

Δεν θα υπάγεστε σε αποφάσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε εσάς με βάση μόνο την αυτόματη λήψη αποφάσεων, εκτός εάν έχουμε νόμιμη βάση για κάτι τέτοιο και σας έχουμε ειδοποιήσει εκ των προτέρων.

 

Κοινή χρήση δεδομένων

 

Δυνατό να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε παροχέων υπηρεσιών. Απαιτούμε από τους τρίτους συνεργάτες μας, όπου είναι δυνατό, να σέβονται την ασφάλεια των δεδομένων σας και να τα μεταχειρίζονται σύμφωνα με τον νόμο.

 

Γιατί μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους;

 

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, όπου απαιτείται από τον νόμο ή όπου έχουμε άλλο έννομο συμφέρον να το πράξουμε.

 

Ποιοι τρίτοι παροχείς υπηρεσιών επεξεργάζονται τα προσωπικά μου στοιχεία;

 

Τα “τρίτα μέρη” περιλαμβάνουν τρίτους παρόχους υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων συνεργατών, εργολάβων και εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων) και δημόσιες ή τοπικές αρχές. Οι ακόλουθες δραστηριότητες εκτελούνται από τρίτους παροχείς υπηρεσιών: εισφορές φόρου και κοινωνικής ασφάλισης, υπηρεσίες πληροφορικής, λογιστικές, ελεγκτικές, φορολογικές και νομικές υπηρεσίες.

 

Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα μου με τρίτους παροχείς υπηρεσιών;

 

Όλοι οι τρίτοι παροχείς υπηρεσιών μας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις πολιτικές μας. Δεν επιτρέπουμε στους τρίτους παροχείς υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς.

 

Επιτρέπουμε μόνο να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

 

Τι γίνεται με άλλα τρίτα μέρη;

 

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα τρίτα μέρη, για παράδειγμα στο πλαίσιο της πιθανής πώλησης ή αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια ρυθμιστική αρχή ή προς συμμόρφωση με τον νόμο.

 

Διεθνής διαβίβαση δεδομένων

 

Κάποιοι από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οπότε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα συνεπάγεται μεταφορά δεδομένων εκτός του ΕΟΧ. Κάθε φορά που μεταφέρονται τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, διασφαλίζουμε ότι παρέχεται παρόμοιος βαθμός προστασίας, διασφαλίζοντας ότι όταν χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες συμβάσεις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες παρέχουν στα προσωπικά δεδομένα την ίδια προστασία που προσφέρεται εντός ΕΟΧ. Παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε κατά τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων εκτός ΕΟΧ.

 

Ασφάλεια δεδομένων

 

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των δεδομένων σας, για παράδειγμα για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) και για την προστασία της ακεραιότητας των συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αποθήκευσης δεδομένων. Λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα αυτά μπορούν να διατεθούν κατόπιν αιτήματος.

 

Τα τρίτα μέρη μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τις οδηγίες μας και εκεί που έχει συμφωνηθεί να μεταχειρίζονται εμπιστευτικά και να διατηρείται η πηγή πληροφόρησης.

 

Διατήρηση δεδομένων – Πόσο καιρό θα χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα μου;

 

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε. Για να καθοριστεί η κατάλληλη περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους  επεξεργαζόμαστε τα  προσωπικά σας

 

δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τυχόν ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

 

Έχουμε ως πρακτική, μετά την παρέλευση 10 ημερών από τη μέρα λήξης της δωρεάν δοκιμής ή από τη λήξη οποιασδήποτε σύμβασης ή από τον τερματισμό ή από τη διακοπή για οποιοδήποτε λόγο της υπηρεσίας της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Perfect eClass, να διαγράφουμε από το σύστημα της πλατφόρμας οποιαδήποτε δεδομένα ή στοιχεία, προσωπικά ή μη, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στον λογαριασμό του χρήστη καθώς και τον ίδιο τον λογαριασμό καθ’ ολοκληρία,. Θα διατηρήσουμε δεδομένα ή στοιχεία, προσωπικά ή μη, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε χρήστη.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δυνατό να ψευδωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Μόλις εκλείψουν οι σκοποί για τους οποίους συλλέξαμε τα δεδομένα σας, θα καταστρέψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού

 

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με προσωπικά δεδομένα

 

Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να:

 

 • Ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τις επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιεσδήποτε ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν οι προσωπικές σας πληροφορίες αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας μαζί μας.
 • Ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε να τις επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε στην επεξεργασία (βλέπε παρακάτω).
 • Εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, όπου επικαλούμαστε έννομο συμφέρον (ή έννομο συμφέρον τρίτου) και υπάρχει λόγος σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση σας που σας ωθεί να εναντιωθείτε στην επεξεργασία για τον λόγο αυτό. Έχετε επίσης το δικαίωμα να

 

εναντιωθείτε όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης διαφήμισης.

 • Ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, για παράδειγμα αν θέλετε να βεβαιωθεί η ακρίβεια ή ο σκοπός της επεξεργασίας.
 • Ζητήσετε μεταφορά δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας στοιχείων σε άλλο μέρος.

 

Εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα σας, παρακαλώ γράψτε μας στο info@perfecteclass.com.cy.

 

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και παραπόνων

 

Λαμβάνοντας υπόψη την κλίμακα, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τους σκοπούς της εταιρείας μας, δεν έχουμε διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) για επίβλεψη της συμμόρφωσης με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας. Ωστόσο, εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας ή για το πως χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@perfecteclass.com.cy. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την εποπτική αρχή για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Παραβιάσεις δεδομένων

 

Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων αυτού του ιστοτόπου, εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

 

COOKIES

 

Η ιστοσελίδα www.perfecteclass.com.cy χρησιμοποιεί «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας, προκειμένου να συλλέξει στατιστικά στοιχεία για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της και για να προβάλει σχετικές διαφημίσεις μέσω του δικτύου της Google και του Facebook . Εάν δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για προωθητικούς σκοπούς, μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας έτσι ώστε να αποτρέπεται η αποθήκευση τους. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση cookies της ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική σε σχέση με τα Cookies, εδώ.

 

Αλλαγές σε αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων

 

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου για αυτές τις αλλαγές. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.

 

Αναγνώριση και Αποδοχή

 

Με τη συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας www.perfecteclass.com.cy, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι αποδέχεστε το περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης.

 

Τελευταία ενημέρωση Πολιτικής: 01.09.2021