Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning)

  • Home
  • Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning)
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning)

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης (eLearning)

Τι είναι;

Η πλατφόρμα e-Learning ή αλλιώς Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης είναι ένα πακέτο λογισμικού  που επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς να παρέχουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο και πόρους στους υπαλλήλους τους – μαθητές τους. Μια πλατφόρμα eLearning είναι ένα web app έχοντας τη δυνατότητα οι χρήστες να έχουν 24ωρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ηλεκτρονικής μάθησης μέσα από τις διαδικτυακές τους τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι.

Μία πλατφόρμα e-Learning θεωρείται η γέφυρα μεταξύ των σημερινών τεχνικών βελτιώσεων της εκπαίδευσης και των αποτελεσματικών χρήσεων της τεχνολογίας. Μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εργαλείων της πλατφόρμας οι εκπαιδευτές μπορούν να καθοδηγούν και να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τα επιτεύγματα των εκπαιδευομένων.   Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν μία πλατφόρμα e-Learning  για εκπαίδευση αντιλαμβάνονται ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν θα κάνει σημαντικές αλλαγές στην εταιρεία τους. Συνεπώς, η τεχνολογία πρέπει να ενσωματωθεί με την εκπαίδευση με σκοπό να μεταμορφωθεί ο τρόπος που εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι.

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καλούνται να αλλάξουν την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική παράδοση των μαθημάτων τους προσαρμόζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε μία πλατφόρμα e-Learning.

Μια πλατφόρμα LMS ή πλατφόρμα e-Learning επιτρέπει συχνά στους εκπαιδευόμενους να παρακολουθούν τα μαθήματα τους και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της διαδικτυακής τους τάξης, με σαφή επισκόπηση των αποτελεσμάτων. Σε μία πλατφόρμα e-Learning πανεπιστημιακού επιπέδου, μπορείτε να βρείτε εργαλεία όπως:

Ανακοινώσεις

Έγγραφα

Ημερολόγιο

Μηνύματα

Συνδέσμους

Τηλεσυνεργασία

Ασκήσεις

Βαθμολόγιο

Γλωσσάριο

Γραμμή μάθησης

Εννοιολογικό χάρτη 

Εργασίες

Ερωτηματολόγια

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Ιστολόγιο

Κουβεντούλα

Ομάδες Χρηστών

Παρουσιολόγιο

Πολυμέσα

Πρόοδος

Συζητήσεις

Σύστημα Wiki

Τοίχος

Στατιστικά

Η διαδικτυακή μάθηση είναι χρήσιμη διότι ο καθένας μαθαίνει με τον δικό του ρυθμό.
Μια πλατφόρμα e-Learning κρατά τους εκπαιδευόμενους σε εγρήγορση, διότι επιτρέπει την λήψη αξιολογήσεων στο τέλος του κάθε μαθήματος.

 

Γενικά οφέλη

  1. Επιπλέον χρόνος για εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές συχνά έχουν περιορισμένο χρόνο, λόγο του υψηλού φόρτου εργασίας.

Μία πλατφόρμα e-Learning παρέχει πολύτιμη βοήθεια στους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια: περιόδων πρόσληψης (για τις εταιρείες), διεξαγωγής των μαθημάτων (για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς). Οι περισσότεροι Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού αναφέρουν ότι μέσα από μία πλατφόρμα e-Learning (αξιοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία), μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να επικοινωνούν με τους ανώτερους τους μόνο όταν δυσκολεύονται με ορισμένα μαθήματα . Αυτό διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικοί αλληλοεπιδρούν με τους εκπαιδευόμενους μόνο σε συγκεκριμένα θέματα αποφεύγοντας έτσι να είναι σε μία συνεχή επικοινωνία . Ακόμη και στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, τοποθετώντας ο εκπαιδευτής την παράδοση του μαθήματος μέσα στην διαδικτυακή τάξη, βοηθάει περισσότερο τόσο τους εκπαιδευόμενους στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος όσο και στην δικιά του εξοικονόμηση χρόνου με την αυτοματοποίηση των απαντήσεων και της βαθμολογίας των ασκήσεων που ορίζει.

  1. Ασφαλής και εύκολη ανταλλαγή δεδομένων μάθησης για Εκπαιδευτές & Εκπαιδευόμενους

Μία πλατφόρμα e-Learning για να είναι ένα ασφαλές εργαλείο πρέπει να είναι να είναι «στημένη» σε ένα διακομιστή (server) με υψηλή ποιότητα και αντίστοιχα firewall για διευκολύνει τη μεταφόρτωση εγγράφων, εγχειριδίων ή οδηγών, αποθήκευση και κοινή χρήση μαθησιακών πόρων, αξιολογήσεων, που συμπληρώνουν το πρόγραμμα εκμάθησης μιας εταιρείας ή ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Αυτό δίνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι διαδικτυακοί πόροι να μπορούν να ενσωματωθούν ως αποθετήριο για τους εκπαιδευόμενους και να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες όταν τις χρειάζονται εύκολα και γρήγορα.

  1. Ένα ευρύ φάσμα καναλιών μάθησης

Η παραδοσιακή – δια ζώσης μάθηση περιορίζεται σε λεκτικές εκπαιδεύσεις ή γραπτές οδηγίες από εκπαιδευτές. Μέσα από μία πλατφόρμα e-Learning, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών στοιχείων σε διαφορετικές μορφές πολυμέσων (βίντεο, αρχεία ήχου, αρχεία κειμένου,…). Αυτό λειτουργεί ως ένα αποθετήριο γνώσης για έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών που θα δημιουργήσει μια εμπεριστατωμένη και ελκυστική μαθησιακή εμπειρία για τους εκπαιδευόμενους.

H I.G. Perfect eClass Limited παρέχει την πλατφόρμα e-Learning πανεπιστημιακού επιπέδου Perfect eClass όπου καλύπτει όλα τα ανωτέρω που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.